60. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
22. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII

2.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane