60. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
13. 5. 2021 - 13:00
v sobi 209/II ali prek aplikacije Cisco Webex Meetings

SklicSprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 58. in 59. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS-A) - skrajšani postopek, EPA 1783-VIII

 

3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o vojnih invalidih (ZVojl-E) - skrajšani postopek, EPA 1837-VIII

 

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A) - skrajšani postopek, EPA 1838-VIII

 

5. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I) - skrajšani postopek, EPA 1839-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane