60. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
15. 3. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-1E) – druga obravnava, EPA 1621-VIII (Št. 805-01-1/2021)

 

2. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, EPA 1667-VIII (Št. 326-01-1/2021)

 

3. Potrditev zapisnikov 58. in 59. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane