61. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

3. 7. 2017 - 12:30
soba 209 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 60. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane