61. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
13. 4. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 59. seje in 24. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 39. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane