61. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

17. 5. 2017 - 11:00
soba 209/ II

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 60. seje interesne skupine

2. Priprava na 51. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane