61. seja Kolegija Državnega sveta

10. 4. 2017 - 12:30
soba 314/III

Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 50. sejo Državnega sveta

2. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane