61. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
29. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 (ReDPROSV35), EPA 2093-VIII

 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-G), EPA 1922-VIII

 

3. Poročilo o doseganju ciljev prenove sodnega izvedenstva, sodnega cenilstva in sodnega tolmačenja, EPA 2120-VIII

 

4. Potrditev zapisnikov 54., 55., 56. in 57. redne seje komisije

 

5. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane