61. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
19. 5. 2021 - 14:00
soba 212/II ali videokonferenčno prek sistema Cisco Webex

SklicPredlog_za_umik_3._tocke*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 19. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Predlog zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za pomoč in postrežbo (ZINDPP) - druga obravnava, EPA 1770-VIII

 

3. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP-A) - skrajšani postopek, EPA 1772-VIII  *PREDLOG ZA UMIK

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane