62. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

13. 9. 2017 - 12:00
soba 209/II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 13. izredne in 61. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane