62. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
11. 5. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnikov 60. in 61. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 40. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane