62. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

14. 6. 2017 - 11:00
mala dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 61. redne in 6. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 52. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane