62. seja Kolegija Državnega sveta

15. 5. 2017 - 13:00
soba 314/III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 51. sejo Državnega sveta

2.        Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane