62. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
20. 10. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicSprememba lokacije


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o izplačilu dodatka za delo v rizičnih razmerah poklicnim gasilcem in zaposlenim v prostovoljnih gasilskih enotah in gasilskih zvezah (ZIDRRPG), EPA 2117 – VIII, druga obravnava

 

2.   Osmo poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 2012 - VIII

 

3.  Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa

 

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane