62. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
26. 5. 2021 - 11:00
velika dvorana na Tomšičevi 5 ali prek aplikacije CISCO Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2020, EPA 1827-VIII

Copyright 2018, Vse pravice pridržane