62. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
3. 5. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog resolucije o spremembah in dopolnitvah Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030, EPA 1735-VIII (št. 326-01-2/2021)

 

2. Potrditev zapisnikov 60. in 61. seje ter 16. izredne seje komisije

 

3. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane