63. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

11. 10. 2017 - 12:00
soba 110 / I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 62. in 14. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 55. sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane