63. seja Interesne skupine lokalnih interesov

Tiskalniku prijazna oblika
8. 6. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 62. seje interesne skupine

 

2. Priprava na 41. sejo Državnega sveta

              

3. Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane