63. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

3. 7. 2017 - 14:00
soba 212 / II

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 62. seje interesne skupine

2. Priprava na 53. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane