63. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
3. 11. 2021 - 12:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2020, EPA 2079-VIII

 

2.   Predlog Zakona o spremembah Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške ( ZUVRAS-B), EPA 2129-VIII, skrajšani postopek

 

3.  Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa

 

4.  Pobude in vprašanja

Copyright 2018, Vse pravice pridržane