63. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
24. 5. 2021 - 14:00
prek aplikacije Cisco Webex Meetings

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava, EPA 1569-VIII (326-01-17/2020)

 

2. Predlog resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPS50), EPA 1828-VIII (801-01-2/2021)

 

3. Potrditev zapisnika 62. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane