64. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

8. 11. 2017 - 12:00
soba 110 / I

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 63. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za leto 2017

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane