64. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

13. 9. 2017 - 11:00
veliki salon, Šubičeva 4

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 63. seje interesne skupine

2. Priprava na 54. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane