64. seja Kolegija Državnega sveta

3. 7. 2017 - 13:00
soba 314 / III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 53. sejo Državnega sveta

2.        Razno
 

Copyright 2013, Vse pravice pridržane