64. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
18. 5. 2021 - 14:00
videokonferenčno: na daljavo ali osebno soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani, v imenu Evropske unije, EPA 1851-VIII, EU U 1007

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Sporazuma o zračnem prevozu med Državo Katar na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, EPA 1852-VIII, EU U 1008

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Republiko Armenijo na eni strani ter Evropsko unijo in njenimi državami članicami na drugi strani, EPA 1853-VIII, EU U 1009

 

4. Potrditev zapisnikov 62. in 63. seje komisije

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane