65. seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

6. 12. 2017 - 12:00
soba 212/II, Šubičeva ulica 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 64. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 57. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev v V. mandatu

Porocilo

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane