65. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

11. 10. 2017 - 11:00
mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 64. redne in 7. izredne seje interesne skupine

2. Priprava na 55. redno sejo Državnega sveta

3. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane