65. seja Kolegija Državnega sveta

11. 9. 2017 - 13:00
soba 314/III

Predlog dnevnega  reda:
       
1.        Priprava na 54. sejo Državnega sveta
2.        Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane