65. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
24. 11. 2021 - 14:00
mala dvorana Tomšičeva

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah (ZST-1D), EPA 2148-VIII, druga obravnava

 

2.   Predlog Zakona o spremembi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-Z), EPA 2145 - VIII, skrajšani postopek

 

3.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane