65. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
14. 7. 2021 - 10:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic,Sprememba_sobe


 

Predlog dnevnega reda:

 

1. Potrditev zapisnika 20. izredne seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

 

2. Problematika ločitvenih postopkov

Copyright 2018, Vse pravice pridržane