66. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

8. 11. 2017 - 11:00
Mala dvorana, Tomšičeva 5

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 65. seje interesne skupine

2. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za leto 2017

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane