66. seja Kolegija Državnega sveta

9. 10. 2017 - 13:00
soba 314 / III

Predlog dnevnega reda:

1. Priprava na 55. sejo Državnega sveta

2. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane