66. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
1. 12. 2021 - 12:00
mala dvorana Tomšičeva

SklicPredlog za razširitev*


Predlog dnevnega reda:

 

1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 50. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11– uradno prečiščeno besedilo in  158/20)

 

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici (ZOIzk-1B), EPA 2275-VIII nujni postopek PREDLOG ZA RAZŠIRITEV*

 

3.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane