66. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
5. 7. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta, Šubičeva 4

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Problematika kritičnih razmer z odpadki/odpadnim blatom

  • Pobuda Skupnosti občin Slovenije za obravnavo problematike kritičnih razmer z odpadki/odpadnim blatom: Pobuda  Poziv

 

2. Predlog zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) – druga obravnava, EPA 1933-VIII

 

3. Potrditev zapisnika 64. seje komisije

 

4. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane