67. seja Interesne skupine lokalnih interesov

15. 3. 2017 - 11:00
dvorana Državnega sveta

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnikov 16. izredne seje in 66. seje interesne skupine

2. Priprava na 49. sejo Državnega sveta

3. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane