67. seja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

6. 12. 2017 - 11:00
soba 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 66. seje interesne skupine

Zapisnik

2. Priprava na 57. sejo Državnega sveta

3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v V. mandatu Državnega sveta (2012–2017)

Porocilo

4. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane