67. seja Kolegija Državnega sveta

6. 11. 2017 - 13:00
soba 314 / III

Predlog dnevnega  reda:                                                                                                

1. Priprava na 56. sejo Državnega sveta

2. Razno

Copyright 2013, Vse pravice pridržane