67. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

22. 2. 2017 - 14:00
Velika dvorana, Tomšičeva 5

Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnika 66. seje komisije

2. Predlog družinskega zakonika (DZ) – druga obravnava, EPA 1682-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane