67. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
9. 9. 2021 - 16:00
soba 212/II

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 64. in 65. seje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-VIII 

3. Zaključki posveta Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju do osebne asistence 

  • Predlog poročila Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k zaključkom posveta je priložen..

Copyright 2018, Vse pravice pridržane