67. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
30. 8. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2J) – skrajšani postopek, EPA 1823-VIII (326-02-3/2021)

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniški dejavnosti (ZLD-1C) – druga obravnava, EPA 1683-VIII (501-01-2/2021) – zainteresirana komisija

3. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2020, EPA 2009-VIII (320-01-4/2021)

4. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2020, EPA 2010-VIII (320-01-3/2021)

5. Potrditev zapisnikov 65. in 66. seje komisije

6. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane