67. seja Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve - PRESTAVLJENA NA 7. 7. 2021 OB 10.URI

Tiskalniku prijazna oblika
13. 7. 2021 - 14:00
soba 209/II

SklicPredstavitev seje


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o nadomestitvi prilog A in B k Uredbi (EU) 2015/848 o postopkih v primeru insolventnosti, EPA 2011-VIII, EU U 1013 

- Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi uporabe načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske s preglednostjo plačil in mehanizmi za izvrševanje, EPA 2015-VIII, EU U 1014 

Predlog stališča je objavljen na spletni strani Državnega zbora.

3. Potrditev zapisnikov 65. in 66. seje komisije

- Predlog zapisnika 65. seje komisije.

- Predlog zapisnika 66. seje komisije.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane