68. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
5. 1. 2022 - 14:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o poslancih (ZPos-F), druga obravnava, EPA 2249-VIII

 

2.   Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1J), skrajšani postopek, EPA 2240-VIII

 

3.   Potrditev zapisnikov 61., 62., 63. in 64. redne seje ter 19. in 20. izredne seje komisije

 

4.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane