68. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

22. 3. 2017 - 14:00
soba 209/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1G) – skrajšani postopek, EPA 1804-VII

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB-B) – skrajšani postopek, EPA 1820-VII

3. Štiriindvajseto poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, EPA 1787-VII

4. Pobude in vprašanja

5. Potrditev zapisnikov 67. seje komisije

Copyright 2013, Vse pravice pridržane