68. seja Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve

Tiskalniku prijazna oblika
31. 8. 2021 - 14:00
mala dvorana na Tomšičevi 5, Ljubljana

SklicSprememba_sobe


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov unije, EPA 2043-VIII, EU U 1015

 

2. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o strojih in strojni opremi, EPA 2044-VIII, EU U 1016

 

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU, Direktive 2004/109/ES, Direktive 2006/43/ES in Uredbe (EU) št. 537/2014 glede poročanja podjetij o trajnostnosti, EPA 2045-VIII, EU U 1017 

 

4. Potrditev zapisnika 67. seje komisije

Copyright 2018, Vse pravice pridržane