68. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Tiskalniku prijazna oblika
22. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

 

1. Šestindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2020, EPA 2008-VIII – kot zainteresirana komisija*

* Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide bo kot zainteresirana komisija, v skladu z 21. členom Poslovnika Državnega sveta, poročilo obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za državno ureditev.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane