68. seja Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

1. 3. 2017 - 14:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-G) - skrajšani postopek, EPA 1738-VII

2. Predlog zakona o spremembi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (ZSŠP-D) - druga obravnava, EPA 1714-VII

Copyright 2013, Vse pravice pridržane