69. seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
2. 2. 2022 - 15:00
soba 212/II, poslopje parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana

SklicPrestavitev ure začetka seje


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1F), druga obravnava, EPA 2303 - VIII

 

2.   Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-B), skrajšani postopek, EPA 2437-VIII

 

3.  Pobude in vprašanja

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane