69. seja Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

5. 4. 2017 - 12:00
soba 212/II

Predlog dnevnega reda:

1. Osnutek Nacionalnega reformnega programa 2017-2018

2. Pobude in vprašanja

Copyright 2013, Vse pravice pridržane