69. seja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

Tiskalniku prijazna oblika
20. 9. 2021 - 14:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

SklicPredlog_za_umik_2._tocke


Predlog dnevnega reda:

 

1. Predlog zakona o prepovedi prodaje plastičnih proizvodov za enkratno uporabo (ZPPPEU) – druga obravnava, EPA 1947-VIII 

 

2. Predlog zakona o sanaciji v preteklosti onesnaženega okolja na območju Mestne občine Celje v Celjski kotlini (ZSOCK) – druga obravnava, EPA 1927-VIII   *PREDLOG ZA UMIK

 

3. Predlog Resolucije o podnebni in okoljski krizi v Republiki Sloveniji (RePOK), EPA 2095-VIII 

 

4. Potrditev zapisnikov 67. in 68. seje ter 17. izredne seje komisije

 

5. Razno

Copyright 2018, Vse pravice pridržane