7. izredna seja Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev

Tiskalniku prijazna oblika
14. 4. 2020 - 11:00
v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 25. seje in 5. izredne ter 6. izredne seje interesne skupine

 

2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta

 

3. Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta

 

4. Razno

* * *

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vašo e-pošto nekaj minut pred začetkom seje interesne skupine.

Copyright 2018, Vse pravice pridržane