7. izredna seja Komisije Državnega sveta za državno ureditev

Tiskalniku prijazna oblika
30. 3. 2020 - 17:00
dvorana Državnega sveta Republike Slovenije

Sklic


Predlog dnevnega reda:

1. Stališče komisije glede načina dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni  SARS-Cov-2(COVID-19)

2. Razno

                                                                                                                   ***

Seja Komisije za državno ureditev, ki bo v obliki videokonference prek sistema Cisco Webex oz. s pomočjo aplikacije Webex, je sklicana z namenom poskusne izvedbe seje na daljavo s pomočjo aplikacije Webex in njenega testiranja.

Povabilo za sodelovanje na videokonferenci boste prejeli na vaš e-mail pred začetkom seje komisije. Ne pozabite s seboj prinesti tabličnega računalnika. 

Prosim, da se seje na sedežu Državnega sveta udeležite le, če ste zdravi in pri sebi ne opažate nobenih znakov okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Prosim, da morebitno zadržanost sporočite mag. Mateji Poljanšek na telefon 041 791 007 ali na elektronsko pošto: matejapol@gmail.com.

 

Copyright 2018, Vse pravice pridržane